SUOMEN MÖLKKYLIITON HALLITUS

Mölkkyliiton asioita hoitaa hallitus, johon syyskonventissa valitaan puheenjohtaja ja 4-8 varsinaista ja 2 varajäsentä, jotka kutsutaan aina paikalle hallituksen kokouksiin. Hallituksen ja puheenjohtajan toimikausi on kaksi kalenterivuotta, niin että puolet hallituksesta vaihtuu vuosittain.

HALLITUKSEN VARSINAISET JÄSENET
Antti Hautapakka, puheenjohtaja 2022
Jukka Hämäläinen, varapuheenjohtaja 2022
Harry Asp 2021 – 2022
Timo Kemppi 2021 – 2022
Jarmo Oksanen 2022 – 2023
Tiina Saavalainen 2022 – 2023
Vesa Känsäkangas 2022 – 2023
Pasi Tervala 2022 – 2023

HALLITUKSEN VARAJÄSENET
Outi Puisto 2022 – 2023