KILPAMÖLKYN SÄÄNNÖT

Suomen Mölkkyliitto ry on Kansainvälisen Mölkkyliiton (I.M.O.) jäsen. Liitto on sitoutunut kansallisissa arvokisoissaan (SM-kilpailut) noudattamaan Kansainvälisen Mölkkyliiton hyväksymiä sääntöjä sekä suosittelee vahvasti käyttämään näitä sääntöjä myös kaikissa liiton jäsenten järjestämissä kilpailuissa. Ottelut pelataan aina TacTic:n virallisilla mölkkypakoilla.

Alta löydät kilpailusäännöt PDF-muodossa. Mölkkyliitolle voi lähettää kysymyksiä sääntötulkinnoista osoitteeseen: molkkyliitto@molkkyliitto.fi

SUOMEN MÖLKKYLIITON LISÄYKSET I.M.O.:N SÄÄNTÖIHIN

1. Oman mölkyn käyttö Suomen Mölkkyliiton alaisissa kilpailuissa:
Mölkkyliiton alaisissa kilpailuissa pelaajat saavat käyttää omaa heittokapulaa. Sääntö on voimassa vuoden 2022 alusta alkaen ja sitä voidaan tarkentaa tarvittaessa kokemusten perusteella tulevissa konventeissa. HUOM! Erä on pelattava kokonaisuudessaan yhdellä ja samalla heittokapulalla.

2. Säännöt ja menettelytavat liittyen alkoholin käyttöön ja häiriökäyttäytymiseen:
Mölkkyliiton alaisissa kilpailuissa otettiin käyttöön hallituksen valmistelema kirjallinen ohje säännöistä ja menettelytavoista alkoholin käyttöön ja häiriökäyttäytymiseen vuoden 2022 alusta.